Εφαρμογές online
Πείτε την γνώμη σας
  
  
 

Εφαρμογή υπολογισμού υπεραξίας Eπιβατικού Ι.Χ. για μεταβίβαση. 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και απαραίτητα για τον υπολογισμό της υπεραξίας. Εισάγετε τα στοιχεία επιλέγωντας Enter ή ΤΑΒ για την μετακίνησή σας σε επόμενο πεδίο.

Βήμα 1ο. Στοιχεία Φορτηγού

*Φορολογίσιμοι ίπποι ( π.χ. ) 11 : 
*Συντελεστής Απόσβεσης : 
*Χρονολογία 1ης άδειας στην Ελλάδα : 
*Χρονολογία αγοράς από πωλητή : 
*Χρονολογία Μεταβίβασης : 
Αξία τιμολογίου πώλησης : 
Αξία τιμολογίου αγοράς : Βήμα 2ο. Υπολογισμός υπεραξίας Επιβατικού Ι.Χ.

Τεκμαρτό ποσό χαρτοσήμου πώλησης : 
Αξια πώλησης : 
Τεκμαρτό ποσό χαρτοσήμου Αγοράς : 
Αξία αγοράς : 
Συνολικoί μήνες από την απόκτηση : 
Ποσόστο αποσβεσης ( % ) : 
Διαφορά που φορολογείται ως υπεραξία : 
επί 25% :