Εφαρμογές online
Πείτε την γνώμη σας
  
 
 

Εφαρμογή υπολογισμού υπεραξίας Φορτηγού για μεταβίβαση. 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και απαραίτητα για τον υπολογισμό της υπεραξίας. Εισάγετε τα στοιχεία επιλέγωντας Enter ή ΤΑΒ για την μετακίνησή σας σε επόμενο πεδίο.

Βήμα 1ο. Στοιχεία Φορτηγού

*Μικτό Βάρος ( π.χ. ) 2465 : 
*Συντελεστής Απόσβεσης : 
*Χρονολογία 1ης άδειας στην Ελλάδα : 
*Χρονολογία αγοράς από πωλητή : 
*Χρονολογία Μεταβίβασης : 
Αξία τιμολογίου πώλησης : 
Αξία τιμολογίου αγοράς : Βήμα 2ο. Υπολογισμός υπεραξίας Φορτηγού

Τεκμαρτό ποσό χαρτοσήμου πώλησης : 
Αξια πώλησης : 
Τεκμαρτό ποσό χαρτοσήμου Αγοράς : 
Αξία αγοράς : 
Συνολικoί μήνες από την απόκτηση : 
Ποσόστο αποσβεσης ( % ) : 
Διαφορά που φορολογείται ως υπεραξία : 
επί 25% :