Εφαρμογές online
Πείτε την γνώμη σας
  
  
 

Εφαρμογή υπολογισμού πρόσθετων φόρων - προσαυξήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2523/97. 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και απαραίτητα για τον υπολογισμό της υπεραξίας. Εισάγετε τα στοιχεία επιλέγωντας Enter ή ΤΑΒ για την μετακίνησή σας σε επόμενο πεδίο.

Βήμα 1ο. Επιλέξτε χρονική περίοδο που αφορά η πράξη
Για τα εισοδήματα που : 
Για το ΦΠΑ για τις πράξεις που : 
Για τους παρακρατούμενους φόρους
τέλη και εισφορές που : 

Βήμα 2ο. Eνημερώστε τα υποχρεωτικά πεδία * και επιλέξτε το κουμπί υπολογισμός
*Φορολογία
v
*Υποβολή δήλωσης : 
v
*Συμβιβασμός με : 
v
*Προθεσμία υποβολής δήλωσης
v
*Ημερομηνία υπολογισμού
v
*Οφειλόμενος φόρος
*Πρόσθετος φόρος / Προσαύξηση
 Ανάλυση πρόσθετου φόρου
 Σύνολο κύριου & πρόσθετου φόρου : 
Περιορισμός προσαύξησης