Εφαρμογές online
Πείτε την γνώμη σας
   
Ενημέρωση στοιχείων Περαίωσης
Προβολή στατιστικού διαγράμματος
  
 

 

Περαίωση Ν.3697/2008

Εισάγετε τα στοιχεία επιλέγωντας Enter ή ΤΑΒ για την μετακίνησή σας σε επόμενο πεδίο. Mε την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων του υπόχρεου & λογιστή, επιλέξτε τo κουμπί Ενημέρωση στοιχείων που αφενός μεταφέρει τα στοιχεία καταχώρησης στο εκκαθαριστικό και αφετέρου σας μετακινεί στο επόμενο βήμα ενημέρωσης των οικονομικών στοιχείων του υπόχρεου. Επιλέξτε εδώ για την προβολή video βοήθειας της εφαρμογής περαίωσης.

Βήμα 1ο. Στοιχεία υπόχρεου & λογιστή φοροτεχνικού

 

Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο υπόχρεου :
Αντικείμενο εργασιών :
Δ/νση Τ.Κ. - Πόλη :
Α.Φ.Μ. Υπόχρεου :
Περιγραφή Δ.Ο.Υ. :
Kωδικός Δ.Ο.Υ. Υπόχρεου :
Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο λογιστή :
Δ/νση - τηλέφωνο λογιστή :