Εφαρμογές online
Πείτε την γνώμη σας
  
  
 

 

Περαίωση Ν.3697/2008

 

Η παρούσα εφαρμογή είναι προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου ( taxheaven.gr ) δωρεάν χωρίς την χρήση κωδικών εισόδου.

Επιλέξτε εδώ για την προβολή video βοήθειας της εφαρμογής περαίωσης.

Επιλέξτε εδώ για την προβολή της κωδικοποίησης των ΜΣΚΚ

Επιλέξτε εδώ για την προβολή όλων των αποφάσεων σε θέματα περαίωσης

Επιλέξτε εδώ για την προβολή όλων των θεμάτων περαίωσης στην κοινότητα λογιστών